Zážitkové projekty

Vzdělávací projekty

  • projekty určené k rozvoji jednotlivých oblastí školního vzdělávacího procesu na základě rámcových vzdělávacích plánů
  • hlavním záměrem  je propojit školní prostředí s autentickým prostředím
  • aktivity v rámci projektů přispívají zejména k relaxaci a psychohygieně jako kompenzace psychické zátěže vyplývající ze školní neúspěšnosti
  • partnery vzdělávacích projektů jsou většinou mateřské, základní a speciální školy v Brně a okolí

Výtvarné ateliéry

  • tématické výtvarné projekty zaměřené na svobodné vyjádření dětí netradičními výtvarnými technikami
  • ateliéry jsou vedené výtvarníky – profesionály

 Společenské a komunitní projekty

  • organizujeme projekty se záměrem vzájemného setkávání a obohacení účastníků
  • každoročně organizujeme Pestrý festival a Ježíškovo folkové Brnění

Zrealizujeme vám na míru projekty ekologické, kulturní, výtvarné i jazykové