Poradenství a terapie v rodině i u nás

Každý z nás zažívá v životě náročné situace. Každý z nás se s některými potížemi dokáže vypořádat, a na jiné sám nestačí. Naším cílem je mj. podpořit rodinu tak, aby mohla fungovat nadále jako celek. Jsme tu pro děti s poruchou autistického spektra, poruchou chování a emocí, ADHD, ADD, specifickými poruchami učení, ale také pro rodiče, pečující osoby a pedagogy.

Naše služby
Poradenstvi

Co nabízíme

Pravidelná práce s dítětem
45 - 60 min
CENA 500 Kč/hod
Bilaterální integrace
½ roku – 1 rok
Neuro-vývojová stimulace
Přednášky na klíč
Jsou sestavovány dle potřeb zadavatele (např. možnosti vzdělávání dítěte s autismem na 1.stupni ZŠ, možné nácviky her a zapojení dítěte s autismem do kolektivu MŠ, specifika vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem, Emoce u dětí apod.), kalkulace na vyžádání (rozsah dle domluvy)
Tematické workshopy a přednášky
Pořádáme tematické workshopy a přednášky na aktuální téma. Aktuální nabídka vzdělávacích a podpůrných aktivit zde: šel by zde odkaz na Človíčkův kalendář.
Víkendové terapeutické pobyty
Pro pečující rodiny pořádáme víkendové pobyty s cílem harmonizovat a opečovat rodinné vztahy. Součástí pobytu jsou relaxační aktivity pro rodiče, tvořivý a hravý program pro děti, workshopy a přednášky pro rodiče na aktuální téma, podpůrná psychologická skupina, prostor pro sdílení. Rodinám je k dispozici asistent po celou dobu pobytu.
Odlehčovací péče Domeček
Bezbariérové bytové prostory v centru Brna, na ulici Jana Uhra 169/11 poskytují Človíčkům domácí a bezpečné prostředí pro komunitní setkávání s pestrou nabídkou zájmových a aktivizačních aktivit nejen pro děti se zdravotním znevýhodněním. Nachází se zde i chráněný byt pro účely respitních odlehčovacích služeb.
Více o odlehčovací péči

Co říkají na poradenství naši klienti?

Domluvte si s námi schůzku

kurfurstova
Mgr. Jana Kurfürstová
+420 724 063 116

Konzultacím a terapiím se věnuje Mgr. Jana Kurfürstová – statutární zástupce organizace, zakládající člen spolku, vystudovaný speciální pedagog, arteterapeut, dlouholetý poradce rané péče, certifikovaný terapeut neuro-vývojové stimulace, bilaterální integrace a VOKS.

Poradíme vám nejen s těmito tématy: jak pracovat s dětmi se speciálními potřebami, raná logopedická intervence, využití tabletů pro vzdělávání dětí s PAS, autismus a smyslové vnímání, intuitivní rodičovství, rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra, hyperaktivní dítě, specifické vývojové poruchy učení a chování a mnoho dalších.

Bez podpory se neobejdeme!

Zaujal Vás náš spolek natolik, že jste se rozhodli nám pomoci? Nevíte jak? Nedůvěřujete nadacím a rádi podporujete konkrétní projekty? Nechcete posílat peníze? Človíček potřebuje pro svůj život spoustu věcí a za všechny formy pomoci Vám bude vděčný a odmění se Vám.

Pomoci můžete finančním darem
Pomoci můžete finančním darem
Číslo účtu, na který můžete přispět libovolnou částkou je 1387557915/2700 UniCredit Bank. Peněžní dar může být jednorázový, nebo si můžete určit částku, kterou jste ochotni posílat každý měsíc a zařídit v bance trvalý příkaz. Na základě darovací smlouvy je možný odpočet daně pro právnické i fyzické osoby.
Pomoci můžete i věcnými dary
Pomoci můžete i věcnými dary
Nabízíme dětem nové zkušenosti a zážitky, ke kterým potřebujeme různý materiál - kancelářské potřeby, potraviny, hračky, drogerii ad. Aby Vaše pomoc byla účinná, prosíme Vás o přečtení následujícího seznamu. Určitě nevyužijeme dětské oblečení.
Alternativní pomoc
Alternativní pomoc
Uvítáme i jiné formy pomoci jako je např. sleva na táborové základny, divadelní představení, které byste přijeli zahrát na náš tábor, doprava na pobyt, popř. výlet, apod.
Další možnosti podpory
Dobrovolnictví
Chcete se stát dobrovolníkem v našem spolku? Uvítáme vaši pomoc při asistenci k dětem, asistenci v táborové kuchyni, údržbě či brigádnických pracích v PDK Človíček či na Domečku. V případě potřeby vás proškolíme. Být dobrovolník je cool! Využij svůj volný čas a naplň ho životem!