Letní tábory

LETNÍ TÁBORY SE ČLOVÍČKEM – 15TI LETÁ TRADICE

SPOLEČNÝ TÝMOVÝ ZÁŽITEK NEOBYČEJNÉ SKUPINY DĚTÍ

 • Jedná se o prázdninovou aktivitu pro cca 30 – 35 dětí z různých regionů a krajů, ve věku od 4 do 18-ti let, s pestrým ekologickým, sportovním i kulturním programem.
 • Základnou jsou nám rekreační chaty, táborové základny či fary s možností vlastního vaření a pěkným okolím. Snažíme se vyhledávat stále nové destinace, abychom zejména našim stálým účastníkům umožnili poznat různé kouty naší republiky.
 • Celý pobyt je vždy motivován hrou na vzrušující téma.
 • Osadníky tábora jsou nejen děti se zdravotním znevýhodněním (poruchy artistického spektra, mentální postižení, tělesné postižení). Skupinu tvoří i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti, které se špatně adaptují v kolektivu, děti přecitlivělé, úzkostné. Většina dětí jsou jedinci z nezatížených rodin, děti řekněme zdravé, bezproblémové, řečeno odborně intaktní.
 • Heterogenita skupiny klade zvýšené nároky na vedení tábora i organizaci programu, který zajišťují zkušení vedoucí erudovaní v oboru speciální pedagogiky.
 • Samozřejmě nechybí ani zdravotník.
 • Nejoblíbenějším členem posádky či osady je však vždy naše milá paní kuchařka.
 • Od roku 2015 realizujeme i letní stanový tábor na tábořišti u Lysic
 • Pořádáme příměstské tábory v zázemí PDK Človíček, Brno – Bosonohy i v centru Brna

CÍL NAŠICH TÁBORŮ

 • spokojené děti, které prožijí krásné prázdninové dny
 • děti, pro které je důležité kamarádství, spolupráce, pomoc mladším a slabším, vzájemný respekt a inspirování se
 • děti, které si váží přírody a přirozeně usilují o její udržitelnost a ochranu
 • děti, které jsou ohleduplné a laskavé k ostatním dětem i vedoucím
 • děti, které baví společně strávený čas i bez elektroniky
 • děti, které mají dostatek pohybu a sportu ve zdravé přírodě, dostatek spánku a relaxace, vyváženou stravu a cítí se díky prostředí a kolektivu dětí i dospělých v dobré psychické pohodě a bezpečí
 • náš skvělý pocit z dobře odvedené práce, radosti dětí, nových zážitků a nových přátelství

Letní tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PROŽITKOVÝ PROGRAM V BRNĚ A OKOLÍ

 • Jedná se zpravidla o pětidenní aktivitu v době hlavních prázdnin pro cca 15 – 20 dětí z Brna a okolí , s pestrým herním, ekologickým, sportovním i kulturním programem.
 • Program je motivován hrou na vzrušující téma.
 • Zajišťujeme stravu formou svačiny, pitného režimu a teplého oběda v prověřené restauraci, kde nám uvaří dle našich představ a chutí.
 • Skupinu tvoří i děti se zdravotním znevýhodněním.
 • Program vedou zkušení lektoři prožitkových aktivit.

Příměstské tábory