Stále spolu – zájmové kroužky podpořeny Nadací Pepco

05.Červen 2022

Projekt zájmových kroužků dlouhodobě řeší plnohodnotné využití volného času v rámci rovných příležitostí zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže. V realizaci zájmových aktivit, kterým se věnujeme již 6 let, se díky podpoře Nadace PEPCO podařilo i v tomto šk.roce pokračovat po vynucené covidové pauze. Podařilo se tak kompenzovat dětem ztracený čas v lockdownu. Zájmové kroužky a další socializační aktivity v rámci projektu byly realizovány v centru Brna, ve zrekonstruovaných bezbariérových prostorách, které máme v pronájmu – Komunitní centrum Domeček, Jana Uhra 169/11, Brno – střed. Hlavními aktivitami projektu byly kroužky vaření, výtvarný kroužek a muzikoterapie. V uvedeném realizačním období se týdně v komunitním centru vystřídalo 15 dětí. Každý týden s dětmi pracovaly 3 lektorky a 4 dobrovolníci z řad studentů uměleckých i pedagogických oborů. Z důvodu specifik jednotlivých dětí (většinou dg. PAS) byly lekce většinou individuální, nebo ve dvojicích. Děti tak dostaly prostor nadále rozvíjet svou kreativitu a samostatnost. Kreativně zaměřené aktivity mají též terapeutický, tedy léčebný účinek. Daří se tak plnit „tajné“ sny dětí, ale i léčit jejich duši. Kroužky jsou zároveň nácvikem na budoucí samostatný život. Děkujeme, že jste součástí človíčkovských šťastných dětských příběhů.