Léto se Človíčkem 2022

07.Březen 2022

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že jsme zahájili přihlašování na letní tábory 2022.

Přihlašování probíhá pouze online formou na našich webových stránkách. Na této stránce najdete odkaz na online formulář. Jiná forma přihlašování není možná.

Informace o táborech najdete zde

První kolo přihlašování poběží do 28.2. Nejpozději do 6.3. bude všem zájemcům oznámeno, zda se zúčastní jakéhokoliv tábora či ne. Další kolo přihlašování bude zveřejněno v závislosti na naplnění kapacity.

Postup přihlašování:
  • Pod vámi vybraným táborem najdete odkaz na přihlašovací formulář. Tento správně a pravdivě vyplňte.
  • Na email: tabory@clovicekbrno.cz zašlete do 28.2.  lékařem vyplněný a potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Zdravotní posudky přijímáme pouze aktuální, tzn. potvrzené v tomto roce. Posudek zasílají  všichni účastníci pobytových aktivit a zájemci o příměstské tábory z řad dětí se ZTP. Ke stažení zde
  • V případě zdravotně znevýhodněného dítěte vyplňte prosím také dotazník o dítěti: zde
  • Přihlášením prostřednictvím online formuláře, zasláním posudku od lékaře a případně vyplněním dotazníku o dítěti se stává dítě zájemcem o zvolený tábor.
  • Po 28.2. bude přihlašování na tábory ukončeno, pokud bude naplněna kapacita zvoleného tábora. V opačném případě bude přihlašování probíhat do naplnění kapacity.
  • Na začátku března proběhne výběr účastníků jednotlivých táborů dle stanovené kapacity. U integračních táborů je kapacita rozdělena poměrově pro děti bez zdravotního handicapu a se zdravotním znevýhodněním.
  • Do 6.3.  budou vyrozuměni emailem všichni zájemci o tábory, kteří byli a nebyli vybráni.
  • Následně všichni vybraní účastníci táborů obdrží prostřednictvím emailu další potřebné formuláře a organizační pokyny k platbám a k táborům.
  • Do 6.3. nebudeme informace o vybraných účastnících znát. Nejsme tedy schopni vám poskytnou informace ohledně účasti na zvoleném táboře. Prosíme o respektování tohoto faktu.
Výběr účastníků:

Letní tábory pořádáme již řadu let, jsou velmi oblíbené a zájem rok od roku roste. Mají své opodstatněné místo v prázdninovém období každého dítěte. Ač bychom chtěli vyhovět všem zájemcům o letní tábory, stanovená kapacita nám to nedovolí. Snažíme se o vytvoření ideální skupiny účastníků, tak aby skupina fungovala co nejvíce kolektivně a naplňovala cíle našich táborů.

Na základě zkušeností a zpětných vazeb rodičů jsme se proto rozhodli nepřijímat účastníky pouze podle pořadí, v jakém se přihlásili.  Ze všech zájemců sestavíme skupinu, která si bude vzájemně vyhovovat a bude oboustranně přínosná.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte zde

Dotazník o dítěti: zde