Léto se Človíčkem 2021

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že jsme zahájili přihlašování na letní tábory na léto 2021.

Přihlašování probíhá pouze online formou na našich webových stránkách. Zde najdete odkaz na online formulář. Jiná forma přihlašování není možná.

První kolo přihlašování poběží do 31. 3. Nejpozději do 7. 4. bude všem zájemcům oznámeno, zda se zúčastní jakéhokoliv tábora či ne. Další kolo přihlašování bude zveřejněno v závislosti na naplnění kapacity.

Postup přihlašování:
  • Pod vámi vybraným táborem najdete odkaz na přihlašovací formulář. Tento správně a pravdivě vyplňte.
  • Na email: lekarskepotvrzeni@emailitin.com zašlete do 31. 3.  lékařem vyplněný a potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Zdravotní posudky přijímáme pouze aktuální, tzn. potvrzené v tomto roce. Posudek zasílají všichni účastníci letních aktivit (nově i účastníci příměstských táborů!). Ke stažení zde
  • V případě zdravotně znevýhodněného dítěte vyplňte prosím také dotazník o dítěti: zde
  • Přihlášením prostřednictvím online formuláře, zasláním posudku od lékaře a případně vyplněním dotazníku o dítěti se stává dítě zájemcem o tábor.
  • Po 31. 3. bude přihlašování na tábor ukončeno, pokud bude naplněna kapacita tábora. V opačném případě bude přihlašování probíhat do naplnění kapacity.
  • Na začátku dubna proběhne výběr účastníků jednotlivých táborů dle stanovené kapacity. U integračních táborů je kapacita rozdělena poměrově pro děti bez zdravotního handicapu a se zdravotním znevýhodněním.
  • Do 7. 4.  budou vyrozuměni emailem všichni zájemci o tábor, kteří byli a nebyli vybráni.
  • Následně všichni vybraní účastníci táborů obdrží prostřednictvím emailu další potřebné formuláře a organizační pokyny k táboru. V případě potvrzení účasti, budeme letos vyžadovat nevratnou kauci 500,- Kč, která se započítává do celkové ceny za tábor.
  • Do 7. 4. nebudeme informace o vybraných účastnících znát. Nejsme tedy schopni vám poskytnou informace ohledně účasti na táboře. Prosíme o respektování tohoto faktu.
Výběr účastníků:

Letní tábory pořádáme již řadu let, jsou velmi oblíbené a zájem rok od roku roste. Mají své opodstatněné místo v prázdninovém období každého dítěte. Ač bychom chtěli vyhovět všem zájemcům o letní tábory, stanovená kapacita nám to nedovolí. Snažíme se o vytvoření ideální skupiny účastníků, tak aby skupina fungovala co nejvíce kolektivně a naplňovala cíle našich táborů.

Na základě zkušeností a zpětných vazeb rodičů jsme se proto rozhodli nepřijímat účastníky pouze podle pořadí, v jakém se přihlásili.  Ze všech zájemců sestavíme skupinu, která si bude vzájemně vyhovovat a bude oboustranně přínosná.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte zde
Dotazník o dítěti: zde  

Letní integrační tábor Osvětimany

KAPACITA TÁBORA JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA!

termín: 10. – 17.7.2021
vedoucí tábora: Jana Kurfürstová
pro koho je určen: děti 6 – 18 let (i děti se zdravotním znevýhodněním)
místo pobytu: Osvětimany (u Kyjova), Kemp Vlčák
cena: 3.800 Kč (člen spolku, případně další sourozenec 3.500,- Kč)
kapacita: 45 dětí

Fotogalerie pobytový integrační tábor 2020.

Letní stanový tábor Lysice – Archeologové v Egyptě

KAPACITA TÁBORA JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA!

termín: 1.8. – 8.8.2021
vedoucí tábora: Josef Jeniš
pro koho je určen: dětem od první do deváté třídy základní školy. Vzhledem k zázemí tábora není tábor vhodný pro děti se zdravotním znevýhodněním.
místo pobytu: Lhota u Olešnice
cena: tábor je díky podpoře MŠMT zdarma
kapacita: 29
přihlašováníKAPACITA TÁBORA JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA!

Fotogalerie stanový tábor 2020.

Nabídka příměstských táborů léto 2021:

1. Příměstské tábory PDK Človíček

Přírodní dětský klub Človíček pro vás přichystal pět zábavných příměstských táborů v MČ Brno – Bosonohy. Těšit se můžete na hry i tvoření v přírodě, dobrodružné výpravy a výlety, muzikohrátky, šifrování a orientaci v přírodě, ekohrátky a další aktivity, které otevřou srdce každého človíčka.
pro koho jsou určeny: děti 4 – 10 let, děti se zdravotním znevýhodněním vítány na vybrané turnusy – vlastní asistent výhodou!
cena za jeden turnus: 2600,- Kč (členové spolku, případně sourozenci 2400,-)
(v ceně je zahrnut oběd a odpolední svačina)
cena za tvořivý tábor: 2600,-Kč (všichni, včetně stravy)
kapacita každého turnusu: 15
přihlašování: On-line formulář zde.

1. turnus – 12. – 16.7. 2021 – Cesta kolem světa – KAPACITA TÁBORA JIŽ NAPLNĚNA!
vedoucí tábora: Michaela Čuperová, Lucie Koňaříková – lektorky zážitkové pedagogiky

2. turnus – 26. – 30.7. 2021 – Piráti z Pětimoří (vhodné i pro děti se zdravotním znevýhodněním) – KAPACITA TÁBORA JIŽ NAPLNĚNA!
vedoucí tábora: Ivona Špačková – lektorka zážitkové pedagogiky

3. turnus – 2. – 6.8. 2021 – Vodní živel – tvořivý tábor
vedoucí tábora: Lea Kolkopová – lektorka a malířka

Děti 6-12let, tábor není vhodný pro děti s SVP, tématika a tvoření spojené s vodou, 2 celé dny strávíme u biotopu v Říčanech!

4. turnus – 16. – 20.8. 2021 – Pevnost Boyard – KAPACITA TÁBORA JIŽ NAPLNĚNA!
vedoucí tábora: Michaela Čuperová, Barbora Šiková – lektorky zážitkové pedagogiky

5. turnus – 23. – 27.8. 2021 – Jumanji – dobrodružství v pralese (vhodné i pro děti se zdravotním znevýhodněním) –KAPACITA TÁBORA JIŽ NAPLNĚNA!
vedoucí tábora: Ivona Špačková – lektorka zážitkové pedagogiky

Fotogalerie příměstské tábory PDK 2021.

2. Integrační příměstský tábor Domeček

KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA!

termín: 28. 6. – 2. 7. 2021
vedoucí tábora: Jana Kurfürstová
místo konání: Domeček, Jana Uhra 11, Brno
Cena: 2.400,- Kč (člen spolku, případně další sourozenec 2.000,- Kč)
(v ceně není zahrnut oběd a odpolední svačina 500,-Kč)
kapacita: 8 dětí