O našem malém Človíčkovi

Človíček (One Little), z.s. byl založen v roce 2006.

 Otevíráme dveře do světa poznání a zážitků bez bariér.

Nabízíme:

 • pravidelné prázdninové pobyty či víkendové akce
 • jednorázové projekty zaměřené na prožitkovou pedagogiku
 • společenské a komunitní projekty za účelem podpory dětí se zdravotním znevýhodněním
 • zájmové kroužky
 • práce s rodinou formou terénní práce, informačního a poradenského servisu a asistenční služby

Naše projekty podpořili…

 • Magistrát města Brna (2007 – „Putování se Človíčkem aneb vzhůru do jeskyně“, 2009 – „Putování se Človíčkem aneb vzhůru do lesa“ – projekty zaměřené na posílení motivace ke vzdělávání dětí rómského etnika a dětí ze sociálně slabého prostředí, 2014, 2015, 2016 – “Letní tábor se Človíčkem”).
 • Nadace Veronica (2008 – „Putování se Človíčkem aneb vzhůru za zvířaty“ – projekt zaměřený na rozšíření možností vnímání přírody dětí ze sociálně slabého prostředí).
 • Jihomoravský kraj (2008 – „Putování se Človíčkem“ – výtvarná soutěž pro děti se zdravotním handicapem a děti ze sociálně slabého prostředí, 2009 – „Človíčkovo divadlování“ – projekt zaměřený na posílení motivace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí k vyjádření vlastního prožívání a zároveň posílení jejich tvořivosti a chuti účastnit se společného prožívání a tvoření světa bez předsudků).
 • MŠMT (2009 – „Pod pokličkou“ – projekt zaměřený na oživení vzdělávacího procesu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí zážitkové pedagogiky).
 • Nadace Think Big (2013 – “Pestrý festival” – prožitková show pro malé i velké, 2014 – “Než spadne lavina” – školení vedoucích a asistentů v oblasti zimních aktivit pro děti a mládež)
 • Nadace Pangea (2014 – “Slušný člověk” – školení asistentů prožitkových aktivit)
 • Nadace Život umělce (2015 – “Pestrý festival” – prožitková show pro malé i velké)
 • Úřad MČ Brno – Bosonohy (2014, 2015,2016, 2017, 2018 – “Ježíškovo folkové Brnění” – benefiční folkový minifestiválek, PDK Človíček Brno – Bosonohy

clovicek-favicon