Zájmové kroužky

Společný čas trávíme naplno!

 

Vážení rodiče, milé děti!

Přicházíme za Vámi s podzimní nabídkou volnočasových kroužků a aktivit. Děláme vše proto, aby se všechny aktivity mohly realizovat, a zároveň vy jste se s námi cítili bezpečně. Proto, otevíráme nový prostor „Komunitní Domeček u Človíčka“ na ulici Jana Uhra 11, Brno – Veveří, kde budeme realizovat i většinu našich volnočasových akcí.

Níže najdete kompletní nabídku kroužků pro šk.rok 2020/21.  Děti přihlašujte pomocí elektronické přihlášky. Kroužky začínají v týdnu od 5. 10.

Konání a průběh akcí přizpůsobíme aktuálnímu vývoji epidemie. Nebude-li možné akce realizovat, vrátíme vám zaplacenou částku. Aktuální informace o jednotlivých akcích dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

A protože podzim i zima bude dlouhá, zveme vás také na:

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU

  1. – 30. 10. 2020, od 8 – 16h

Program motivovaný tématem: Detektivové a padouši!

Cena: 1400,-Kč/osoba

Online přihláška zde.

Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠENO!

 

SOBOTNÍČEK VE ČLOVÍČKU

  1. 11. 2020, od 9 – 15.30h

Místo konání: zázemí Přírodního dětského klubu, Brno – Bosonohy

Program: zpívánky, hrátky v přírodě, procházka, muzikoterapie, hipoterapie, tvoření

Cena: 900,-Kč/osoba

Online přihláška zde.

Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠENO!

Výtvarný kroužek 2019/2020

Lektorka: Veronika Kallousová, Jana Kurfürstová

Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas. Věnujeme se kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž, atd. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu. Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení.

Při výtvarných činnostech se děti přirozeně zdokonalují v pracovních dovednostech, rozvijí si fantazii, představivost a jemnou motoriku.

V letošním roce nabízíme výtvarný kroužek na třech místech! S ohledem na COVID-opatření a snížení rizika přenosu nákazy se na kroužek realizovaný na dané pobočce školy, může přihlásit pouze dítě, které danou školu (pobočku) navštěvuje.

Kroužek, který probíhá na pobočce Domeček (Jana Uhra 11), je určen pro veřejnost a probíhá bez zvláštního omezení.

V případě nenaplnění kapacity kroužku je možné se přihlásit i v jeho průběhu, pokud není naplněna kapacita. Cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili.

Cena za kroužek činí 2.600,- Kč/pololetí. Cena je stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu. Začínáme 5. 10.

Čas a místo kroužku najdete v přihlášce.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Kroužek vaření 2020/2021

Ptáte se, proč společně v kroužku vařit?

Protože se dítě při práci v kuchyni stává sebejistějším a nezávislejším. Zároveň si osahává hranice svých možností. Během společného vaření se dítě postupně osvobozuje ze závislosti na dospělých, ale zároveň zůstává v jejich společnosti. Zdokonaluje si pracovní dovednosti, sebeobsluhu. A v neposlední řadě se skvěle baví…

Cena za kroužek činí 3.600,- Kč/pololetí. Cena je stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu. Začínáme 5. 10.

V ceně jsou zahrnuty náklady na suroviny. Kulinářský výtvor si malý kuchař odnese domů.

Čas a místo kroužku najdete v přihlášce.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Hudební kroužek AU-BAND 2020/2021

Lektor: Pavel Boldiš

Kroužek bude probíhat 1x týdně od 14.00 – 15.00 hod., jedná se o skupinovou aktivitu určenou pro žáky ZŠ Štolcova.

Cena za kroužek činí 250,- Kč/pololetí. Termín prvního setkání a organizační pokyny budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Více informací: 724 063 116

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Muzikoterapie a bubnování 2020/2021

Lektor: Jakub Maistryszin

Muzikoterapie je terapeutický přístup. Hudba umí naše tělo rozeznít, je v podstatě určitým spektrem vibrací. Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka… Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými.

Kroužek bude probíhat v pondělí 1x za měsíc od 14.00 – 15.00 hod., jedná se o skupinovou relaxační aktivitu určenou pro žáky navštěvující ZŠ Štolcova (pobočka ulice Štolcova).

Cena za kroužek činí 1.800,- Kč, ve školním roce se kroužek uskuteční celkem tedy 8x (od října do května). Termín dalšího setkání bude zveřejněn vždy na začátku aktuálního měsíce.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí