Zájmové kroužky

Po celý školní rok realizujeme zájmové aktivity, kde si můžou děti zdravé i se zdravotním znevýhodněním prožít svůj volný čas. Dle zájmu dětí provozujeme výtvarný, divadelní a hudební kroužek, kroužek vaření  i zážitkovou angličtinu. Nově nabízíme také muzikoterapii.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY CO KDE KDY FREKVENCE FORMA KDO KAPACITA
PONDĚLÍ HRAVÁ VAŘEČKA ZŠ ŠTOLCOVA, LOMENÁ 44 15 – 16h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ MARKÉTA KUBÍKOVÁ 1
ÚTERÝ MUZIKOTERAPIE ZŠ ŠTOLCOVA, ŠTOLCOVA 16 14 – 15h 1x MĚSÍC SKUPINOVÁ JAKUB MAISTRYSZIN 10
VÝTVARNÝ KROUŽEK ZŠ ŠTOLCOVA, ŠTOLCOVA 16 13.30 – 14.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1/2
VÝTVARNÝ KROUŽEK 14.30 – 15.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1/2
VÝTVARNÝ KROUŽEK 15.30 – 16.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1/2
HUDEBNÍ KROUŽEK AU-BAND ZŠ ŠTOLCOVA, LOMENÁ 44 14 – 14.45h TÝDNĚ SKUPINOVÁ TOMÁŠ DOLEŽEL 10
STŘEDA VÝTVARNÝ KROUŽEK ZŠ ŠTOLCOVA, LOMENÁ 44 13.30 – 14.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1/2
VÝTVARNÝ KROUŽEK 14.30 – 15.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1/2
HRAVÁ VAŘEČKA 15.30 – 16.30h TÝDNĚ INDIVIDUÁLNÍ JANA KURFÜRSTOVÁ 1
ČTVRTEK DRAMATICKÝ KROUŽEK ZŠ ŠTOLCOVA, LOMENÁ 44 15 – 16h TÝDNĚ SKUPINOVÁ MARKÉTA KUBÍKOVÁ 6
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ I. sk ZŠ A MŠ BOSONOHY, KONOPISKA 6 14.45 – 15.30 TÝDNĚ SKUPINOVÁ IVONA ŠPAČKOVÁ 12
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ II. sk 15.35 – 16.20 TÝDNĚ SKUPINOVÁ IVONA ŠPAČKOVÁ 12

Angličtina v MŠ 2019/2020

Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel.721488072)

Zájmový kroužek angličtiny pro předškoláky  založený na metodě Total Physical Response – aktivní vnímání a používání jazyka pomocí pohybu,říkanek, písniček, tvořivých činností, her, příběhů a krátkých dramatizací. Jednotlivé lekce probíhají výhradně v anglickém jazyce.

 • čtvrtek 14.45 – 15.30h, prostory MŠ Brno – Bosonohy
 • čtvrtek 15.35 – 16.20h, prostory MŠ Brno – Bosonohy

Cena 850,-/pololetí/15 lekcí + 400,- učební materiál na celý  školní rok

Přihlášku je možno naskenovat a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz.  Nebo vhodit do schránky na sídle spolku: Bosonožské nám.762/12, Brno – Bosonohy. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzu.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Dramatický – divadelní kroužek  2019/2020

Lektor: Markéta Kubíková, kontakt: 728 457 628

Rádi bychom vám představili dramatický kroužek, ve kterém si  kluci a holky užijí plno zábavy. Zábavnou a hravou formou si zde osvojí různé říkanky a pohádky, zahrají si divadlo, naučí se pracovat s kulisami a loutkami. Na závěr každého pololetí bude připraveno vystoupení pro rodiče a přátelé dětí.

 • čtvrtek 15.00 – 16.00, prostory školy Lomená 44, Brno

V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu:

Cena za celý kroužek činí: 2.200,- Kč/pololetí/účastník

Více info o organizaci kroužku v přihlášce.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Výtvarný kroužek 2019/2020

 • Lektorka: Mgr. Jana Kurfürstová, tel. 724 063 116
 • ÚTERÝ (začínáme 1. 10., končíme 21. 1.), ZŠ Štolcova, pracoviště Štolcova 16, Brno

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

 

 • Lektorka: Mgr. Jana Kurfürstová, tel. 724 063 116
 • STŘEDA (2. 10. – končíme 22. 1.), ZŠ Štolcova, pracoviště Lomená 44, Brno

  13.30 – 14.30

  14.30 – 15.30

   

   

   

  Kroužek je určen pro děti od 6 let. Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas. Věnujeme se kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž, atd. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu. Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení.

   

   

  V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu: 2.200,-Kč/účastník/pololetí

  Na kurz se můžete přihlásit i v jeho průběhu – cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili.

  Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

  Pokyny pro rodiče přihlášených dět

Kroužek vaření 2019/2020

Lektorka: Markéta Kubíková, kontakt: 728457628

 • PONDĚLÍ 15.00 – 16.00 hod.(začínáme 30.9., končíme 20.1.), ZŠ Štolcova, pracoviště Lomená 44, Brno

Lektorka: Jana Kurfürstová, kontakt: 724063116

 • STŘEDA 15.30 – 16.30 hod. (začínáme 2.10, končíme 22.1.), ZŠ Štolcova, pracoviště Lomená 44, Brno

V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu: 3.600,-Kč/pololetí/účastník

V ceně nejsou zahrnuty náklady na suroviny. Každý účastník kroužku se bude podílet na spolufinancování surovin, ze kterých bude následně vařit, přičemž kulinářský výtvor, stejně jako zbylé suroviny si malý kuchař odnese domů.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Hudební kroužek AU-BAND 2019/2020

Lektor: Tomáš Doležel, kontakt: dolezel()autistickaskola.cz

 •  ÚTERÝ 14.00 – 14.45hod., prostory školy Lomená 44, Brno

V letošním roce je cena za kroužek stanovena na 250,- Kč.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Muzikoterapie 2019/2020

Lektor: Jakub Maistryszin, kontakt: 724063116

Muzikoterapie je terapeutický přístup. Hudba umí naše tělo rozeznít, je v podstatě určitým spektrem vibrací. Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka… Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými.

 •  kroužek bude probíhat 1x za měsíc od 14.00 – 15.00 hod., prostory ZŠ Štolcova 16, Brno. Jedná se o skupinovou relaxační aktivitu.
 • začínáme úterý 22.10.

Cena za kroužek činí 800,- Kč za 6 lekcí, přičemž si můžete vybrat šest libovolných termínů z osmi vypsaných setkání. Ve školním roce se kroužek uskuteční celkem tedy 8x (od října do května). Termín dalšího setkání bude zveřejněn vždy na začátku aktuálního měsíce.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí