Poradenský servis (nejen) pro rodiče dětí  s PAS

V rodinách s dětmi se zdravotním znevýhodněním jsou stále hluboce zakořeněny předsudky o nepřijetí společností a předem se očekává neúspěšnost ve školním, sociálním i pracovním prostředí. Je stále aktuální podpora rodiny a její motivace ke vzdělávání a zapojení do společenského života.

Rodina hraje nejdůležitější roli v rozvoji dítěte. Narození dítěte s autismem je pro rodinu velmi náročnou zkouškou. Naším cílem je podpořit rodinu s dítětem s autismem v takové míře, aby mohla fungovat nadále jako celek. V rámci terénní služby můžeme přijet k vám do rodiny a společně domluvíme, v čem a jak dítě rozvíjet dle vašeho přání.

 • Jednorázová konzultace – krizová intervence (rozsah: 60 – 180 min, cena 500,- Kč/hod) – klíčování problémové situace, návrhy řešení, možnosti sestavení Individuálního plánu, odkaz na odborníky v daném regionu, ukázka odborných pomůcek, speciálně pedagogické vedení a poradenství
 • Pravidelné konzultace v rodině (rozsah dle potřeby, cena 450,- Kč/hod)
 • Návštěva vzdělávacího zařízení – MŠ, ZŠ (rozsah 2hod, cena 1.200,- Kč) – mapování problémové situace, návrhy řešení a opatření, ukázka speciálně pedagogických pomůcek
 • Přednáška na klíč – je sestavována dle potřeb zadavatele (např. možnosti vzdělávání dítěte s autismem na 1.stupni ZŠ, možné nácviky her a zapojení dítěte s autismem do kolektivu MŠ, specifika vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem, apod.), kalkulace na vyžádání (rozsah dle domluvy)
 • Tematické přednášky -přednáška na obecné téma z problematiky poruch autistického spektra (rozsah 1,5-2 hod, kalkulace na vyžádání)
 • Tvorba pomůcek – na přání zadavatele vyrobíme pomůcku/hru/hračku přímo na míru (cena dle rozsahu zakázky).

Při práci v rodinách nabízíme:

 • rozvoj komunikace (nejčastěji používanou metodou je VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém)
 • rozvoj sebeobsluhy (např. používání procesuálních schémat)
 • zavedení opatření pro lepší prostorovou a časovou orientaci
 • nácvik práce u stolu
 • nácvik hry
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení atd.
 • řešení problémového chování
 • základní sociální poradenství
 • zapůjčení strukturovaných pomůcek