Zájmové kroužky šk.rok 2021/22

Vážení rodiče, milé děti!

Přicházíme za Vámi opět s podzimní nabídkou kroužků, které budou probíhat v „Komunitním Domečku u Človíčka“ na ulici Jana Uhra 11, Brno – Veveří.

Níže najdete kompletní nabídku kroužků pro šk.rok 2021/22.  Děti přihlašujte pomocí elektronické přihlášky. Kroužky začínají v týdnu od 27. 9.

Konání a průběh kroužků přizpůsobíme aktuálnímu vývoji epidemie. Organizační pokyny a informace o jednotlivých kroužcích dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS I DALŠÍ PESTROU NABÍDKU AKTIVIT, SE KTEROU VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ SEZNAMOVAT.

VESELÁ VÝTVARKA PRO TVOŘIVÉ DĚTI 

Děti čeká dobrodružství s barvami – tisky, koláže,  modelování, malování, kreslení, aktivity s netradičním materiálem. Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu. Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení.

Při výtvarných činnostech se děti přirozeně zdokonalují v pracovních dovednostech, rozvijí si fantazii, představivost a jemnou motoriku.

V případě nenaplnění kapacity kroužku je možné se přihlásit i v jeho průběhu, pokud není naplněna kapacita. Cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili.

Cena za kroužek činí 2.600,- Kč/pololetí. Cena je stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu. Kroužek je vhodný pro děti navštěvující MŠ i ZŠ.

Lektorky: Veronika Kallusová, Jana Kurfürstová, Alena Navrátilová

 

KOUZELNÁ VAŘEČKA ANEB VAŘÍME A PEČEME S CHUTÍ 

Ptáte se, proč společně v kroužku vařit?

Protože se dítě při práci v kuchyni stává sebejistějším a nezávislejším. Zároveň si osahává hranice svých možností. Během společného vaření se dítě postupně osvobozuje ze závislosti na dospělých, ale zároveň zůstává v jejich společnosti. Zdokonaluje si pracovní dovednosti, sebeobsluhu. Vytváří si vlastní kuchařku. A v neposlední řadě se skvěle baví…

Cena za kroužek činí 3.600,- Kč/pololetí. Cena je stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu. Kroužek je vhodný pro děti navštěvující ZŠ i SŠ.

Lektorka: Jana Kurfürstová

V ceně jsou zahrnuty náklady na suroviny. Kulinářský výtvor si malý kuchař odnese domů.

Odkaz na formulář: zde