Výtvarný projekt – Tvoříme společně Já a Ty

Děkujeme nadaci Umění pro zdraví za podporu tvořivého projektu určeného na posílení sourozeneckých vztahů v rodinách pečujících o zdravotně znevýhodněné dítě, či děti. Projekt “Tvoříme společně Já a Ty” je určený pro děti s especiálními vzdělávacími potřebami a jejich zdravé sourozence. Cílem je přiblížit dětem (sourozencům) výtvarné aktivity, které by mohly tvořit společně – bez bariér a limitů.

O průběhu projektu budeme průběžně informovat.