Revitalizace zázemí PDK Človíček Brno – Bosonohy

Děkujeme za podporu revitalizace zázemí PDK Človíček.

Človíček (One Little) z.s. již od roku 2006 vytváří prostor pro otevřené možnosti pro vzdělávání, poznávání a zážitky bez bariér. Hlavní činností spolku je organizování volnočasových aktivit s cílem integrace dětí se zdravotním znevýhodněním. Pro účely spolkových aktivit se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu část pozemku poblíž lesa (p.č.2578/1 v k.ú.Bosonohy) v MČ Brno – Bosonohy. V průběhu školního roku zde probíhá celoročně celotýdenní provoz Přírodního dětského klubu Človíček (PDK Človíček), který je alternativou předškolního vzdělávání pro děti 2,5 – 6 let. O přirozené vzdělávání dětí je stále větší zájem, pro školní rok 2020/21 se k docházce do klubu zapsalo 43 dětí. Ve společnosti však narůstá i poptávka po rovnocenných možnostech v oblasti volnočasového vyžití dětí se zdravotním znevýhodněním. Jako jedna z mála organizací Človíček (One Little) z.s. nabízí volnočasové vyžití pro tyto děti v takovém rozsahu a kvalitě – zájmové kroužky, výtvarné ateliéry, pobytové akce, ad. Zejména pro děti se zdravotním znevýhodněním je právě pobyt v přírodě zároveň i terapií. Specifika a potřeby jednotlivých dětí však kladou velké nároky na vhodné zázemí, které by bylo komfortní v rámci změn počasí, hygieny, ale hlavně odpočinku. Za tímto účelem vznikl projekt, který si klade za cíl revitalizovat zázemí PDK Človíček v Brně – Bosonohách pro potřeby environmentálních aktivit dětí se zdravotním znevýhodněním. Konkrétním záměrem projektu byla výstavba zcela nové mongolské jurty s relaxační zónou, jídelnou a vhodným hygienickým zázemím. Pro realizaci projektu se nám podařilo našetřit vstupní investici a vyvinuli jsme obrovské úsilí v oblasti grantové podpory. A tak v době, kdy celou společností rezonovala jarní epidemie coronaviru, dostal Človíček „nový kabátek“. Nejen, že se celé zázemí přírodního klubu přestěhovalo z lesního hřiště na vedlejší louku, ale přibylo i několik nových herních prvků, a hlavně mongolská jurta. Zázemí jurty – původní mongolské obydlí – volí pro svůj provoz spousta lesních MŠ napříč republikou zejména z důvodu dlouhodobé udržitelnosti a funkčním vlastnostem. Kruhový půdorys působí velmi harmonicky a očistně. Nové zázemí v rámci příměstských táborů mohly v létě okusit nejen děti zdravé, ale i děti se zdravotním znevýhodněním. A v novém zázemí chystáme další aktivity – muzikoterapii, víkendová setkání dětí s koňmi, harmonizační cvičení ad. Prostor se tak stane oázou pro setkávání jednotlivců i skupin bez rozdílu věku i schopností.

Téměř půlmilionový rozpočet projektu se nám kvůli nucenému přerušení aktivit spolku a omezení dotačních zdrojů na minimum až nulu daří naplnit jen velmi těžko. Nadacím a institucím, které i přesto projekt podpořili patří obrovský dík: Nadace Zeměkvět, Avast – nadační fond, MMB OŽP, ÚMČ Brno – Bosonohy. Velmi si vážíme finanční či materiální podpory, kterou nám poskytli: Hezký domov, Pila Tetčice, Ráj dřeva, Tesařství Mík, Acer woodway, DS Brno, IS Brno, Hutira, Bossard, Agrotest Jičín ad. Avšak projekt by se vůbec nerozběhl bez nespočetných hodin dobrovolníků, kteří materiál neúnavně zpracovávají a tvoří z něho úžasné dílo. Děkujeme Martinovi Rozmarinovi za nádhernou podlahu v jurtě, Peťovi Putnovi za zednické práce, Mirkovi Melounovi a Pavlovi Kiliánovi za úpravy terénu, rodičům klubových dětí za to, že nám neprší na hlavu a za krásnou zahrádku, Petrovi Špačkovi za pravidelné sekání pozemku. Zkrátka všem, kteří jste přidali ruku k dílu či „cihlu k cihle“.

Zázemí jsme ukázali veřejnosti v rámci akce MČ Brno – Bosonohy Loučení s létem. Pokud jste se nestihli podívat, rádi vás na vyžádání provedeme, nebo si zázemí užijete v rámci plánovaných slavností PDK Človíček. Projekt stále ještě není dokončen, chybí nám dofinancovat nemalou částku. Pokud by vás projekt oslovil a chtěli byste přispět, své příspěvky můžete posílat na č.ú. Človíček (One Little) z.s. 1387682679/2700. Ze srdce děkujeme.