PF 2021

Človíček (One Little) z.s. vám děkuje za Vaši přízeň v tomto kalendářním roce. Přejeme Vám radostné Vánoce a nadějí a světlem naplněný nový rok 2021.