Ohlédnutí za létem 2019 – poděkování a foto

Každé léto je pro spolek Človíček (One Little) z.s. zážitkovým obdobím, ve kterém můžeme velkému počtu dětí nabídnout naše aktivity navzdory věku, schopnostem či zájmům dětí. Letošní prázdninové aktivity byly však co do rozsahu i obsahu zcela výjimečné.

Ještě před letními prázdninami vyjelo 24 dětí, z toho 14 dětí s autismem, na rekondiční pobyt do chorvatské Rogoznice. Velký podíl na realizaci akce měl Nadační fond Kometa. Prožili jsme zde programem a koupáním nabitý program, našli jsme vytoužený pirátský poklad a hlavně mnoho z dětí vůbec poprvé vidělo moře. Velmi děkujeme všem, kteří tento pobyt finančně či materiálně podpořili. (více o pobytu)

Letní prázdniny se dále nesly ve znamení příměstských táborů v centru Brna, ale i v zázemí PDK Človíček v Brně – Bosonohách. Uspořádali jsme 6 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 102 dětí. Děti se na človíčkovských táborech ocitly v indiánské vesnici, pohádkové říši, cestovaly časem či se učily různá řemesla. Velmi děkujeme MMB a ÚMČ Brno – Bosonohy za finanční podporu těchto táborů, díky které si děti mohly např. „ušít“ vlastní boty, vyrobit si lapače špatných snů či navštívit několik aktraktivních lokalit a institucí.

Příměstské tábory PDK Človíček (foto): I.turnus, II.turnus, III.turnus, IV. turnus

Příměstský tábor Brno – střed

I přes potíže s výběrem základny se podařilo uspořádat i pobytový tábor pro děti, tentokrát až v daleké Malé Skále na severu Čech. Vzdálenost základny i parné dny však nijak neomezily prožitky, se kterými se děti vracely domů. Spojení s Malým princem bylo navázáno a my jsme si odvážely radost z přátelské atmosféry, spolupráce a pomoci jeden druhému. Letní tábor finančně podpořil Nadační fond Kometa a MMB. Děkujeme.

Pobytový tábor foto

Letní aktivity uzavřel stanový tábor tradičně pořádaný partou opravdových skautů v Lysicích. I zde  si děti naplno užily letní radovánky s indiánskou tématikou.

Stanový tábor foto

Děkujeme všem, kteří naše aktivity podporujete. Radost v očích dětí je pro nás vždy velkou  odplatou za  vynaloženou energii.