Komunitní centrum Domeček – podpořen NF Tesco

Náš projekt Komunitního centra Domeček se umístil mezi vybranými projekty 8.kola výzvy NF Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháte”. Z epidemiologických důvodů se nemohla tentokrát veřejnost účastnit hlasování, nicméně přesto byl náš projekt vybrán mezi podpořené projekty.

Projekt řeší vytvoření nového komunitního centra v centru Brna s pestrou nabídkou zájmových aktivit pro děti se zdravotním znevýhodněním a zároveň odlehčovacích a terapeutických aktivit pro pečující rodiny. Zrekonstruované bytové prostory v centru Brna poskytnou domácí a bezpečné prostředí pro setkávání pečujících rodin, terapii, rozvoj dovedností a talentu dětí se zdravotním znevýhodněním, ale i chráněný byt
ve smyslu respitních odlehčovacích služeb pro víkendový odpočinek pečujících rodičů.

Děkujeme za podporu. 20.000,-Kč využijeme na zakoupení vybavení do respitního bytu a úhradu nájemného.