Ježíškovo folkové brnění 2019 – poděkování a foto

Když jsme před pěti lety přenesly zázemí benefičního festivalu pro Človíčka – Ježíškovo folkové brnění z Medlánek do orlovny v Bosonohách, ani v nejmenším jsme neočekávali takové přijetí. Za tu dobu si festival získal své věrné příznivce, pro které se stal již tradičním programem na závěr vánočních svátků. Festival získal prestiž i u kapel, což nám přináší nové kontakty a možnosti pozvat kapely, které máte rádi a pobaví vás.

Velmi nás těší, že si ani letos bosonožské publikum nenechalo hudební večer ujít. I přes změny v programu se v sále orlovny sešlo přes 250 posluchačů, jednotlivci, páry, skupiny kamarádů či celé rodiny. Pořadatelský tým si nechal opět záležet na občerstvení i na celkové rodinné atmosféře festivalu. O to hlavní se však postaraly pozvané kapely – Kluci od Koní, Devítka a brněnský F.T. PRIM, v neposlední řadě i mistr zvuku pan Zbyněk Kříž.

Přátelská atmosféra, společné naladění a příjemně strávený večer by se nekonaly, kdyby nebylo finanční, mediální i lidské podpory. Velmi si vážíme podpory ÚMČ Brno – Bosonohy a  bosonožských firem – DC Valve Group, a.s. (Milan Matoušek), Kildatrans, spol.s.r.o (Petr Kilián), Hezký domov, s.r.o. (Karel a Lenka Kalábovi), Veselý – dopravní stavby a telematika, Ivan Kepák – montáž dveří a zárubní, GEOHEAT s.r.o.(Josef Neuman, Pavel Koutný), Dveře Čunda (Jiří Čunda), Hostinec u Čoupků, ACER WOODWAY s.r.o. (Pavel Juráček), Koření od Davídka s.r.o., Mildastav s.r.o. (p.Šrutka), Arboristika Špaček. Dále finanční podporu akce poskytly tyto firmy: Autosoft.cz, DS Brno, a.s., Vodička a.s., Marais s.r.o., KPC s.r.o. Catering podpořili Aleš Prukner, pivovar Moravia, Iva Křivánková, Čočkův biojarmark. Velmi děkujeme za pomoc s nachystáním a úklidem sálu partě správných chlapů z Bosonoh, Svornosti Bosonohy za spolupráci.

Děkujeme všem divákům, kteří svou návštěvou podpořili štědrý benefiční výtěžek 50 721,- Částkou bychom rádi podpořili jarní psychorehabilitační pobyt pro rodiny pečující o děti se zdravotním znevýhodněním – ubytování a strava asistentů k dětem. Část výtěžku využijeme na materiální zajištění terapeutických aktivit pro děti s autismem (muzikoterapie, artefiletika, ergoterapie ad.) realizované ve druhém pololetí roku 2020. Více o aktivitách a projektech spolku najdete nanašich webových stránkách.