Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

Nadace ČEZ finančně podpořila náš projekt Rodina v AUTě, který výrazně přispívá k začlenění rodin pečujících o děti s autismem mezi většinovou populaci. Projekt řeší také volný čas dětí s autismem zejména v době letních prázdnin. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu. Dík patří také všem, kteří nám přes aplikaci Pomáhej pohybem! tuto podporu zajistili.