Staňte se členy spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s.

Spolek Človíček (One Little) z.s. vítá všechny nové zájemce o členství.

Abyste se mohli stát členem, je nutné vyplnit členskou přihlášku, odeslat ji na adresu spolku či elektronicky s naskenovaným podpisem a zaplatit členský příspěvek (ideálně bankovním převodem).

Členský příspěvek činí 200,- Kč. Zaplatit ho můžete převodním příkazem na účet spolku: č.2058281369/0800 nebo poukázat složenkou na adresu spolku (Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno).

Členové Človíčka platí roční členský příspěvek vždy k 1. 6. daného roku. Noví členové musí zaplatit roční příspěvek nejpozději do 30 dnů od svého vstupu do spolku. Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství ve spolku.

Členství v našem občanském sdružení Vám umožní ovlivňovat chod sdružení, jeho činnost i jeho zaměření.

Přinese Vám dobrý pocit z pomoci dětem a mládeži nejen se specifickými potřebami při trávení jejich volného času.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Podpisem a odesláním přihlášky souhlasíte se stanovami spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s..

Práva a povinnosti členů (čl. V stanov spolku Človíček (ONE LITTLE) z.s.:

Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit orgány spolku
c) být volen do orgánů spolku
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Výhody členství:

a) člen je přednostně informován o nabídce aktivit spolku
b) člen má zajištěno přednostní právo účasti na akcích
c) člen spolku má zvýhodněnou cenu kurzovného a poplatků na akcích oproti běžné nabídce
d) členové spolku mají možnost spolupodílet se na přípravě a realizaci samotných aktivit – získávají tak možnost realizovat své nápady (korespondující s cíly a vizí spolku) pod hlavičkou organizace a s pomocí členů spolku.

V případě nejasností ohledně možnosti stát se členem našeho spolku a ohledně členských příspěvků se prosím obraťte na kontaktní mail: clovicek.brno@atlas.cz