Zájmové kroužky

Po celý školní rok realizujeme zájmové aktivity, kde si můžou děti se zdravotním znevýhodněním prožít svůj volný čas společně s dětmi ostatními. Dle zájmu dětí provozujeme výtvarný ateliér, divadelní kroužek i zážitkovou angličtinu.

Angličtina se Človíčkem 2017/2018

Děti předškolního věku (v MŠ)

Zájmový kroužek angličtiny pro předškoláky  založený na metodě Total Physical Response – aktivní vnímání a používání jazyka pomocí pohybu, říkanek, písniček, tvořivých činností, her, příběhů a krátkých dramatizací. Jednotlivé lekce probíhají výhradně v anglickém jazyce.

Kdy: čtvrtek 15.00 – 15.45hod.

Kde: MŠ Konopiska, Brno – Bosonohy
Cena: 850,- Kč/pololetí + 400,-Kč uč. materiál na celý rok
Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel. 721 488 072)

AJ – Školní průprava

Angličtina pro děti ze základních škol je zaměřena na procvičení učiva zábavnou formou, fonetická cvičení, poslech, praktický jazyk a konverzaci v malých skupinkách dětí.

Děti 1.stupeň ZŠ

Kdy: čtvrtek 13.45 – 14.30hod. nebo 16.00 – 16.45hod.

Kde: I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno – Bosonohy
Cena:1790,- Kč/pololetí
Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel. 721 488 072)

Děti 2.stupeň ZŠ

Kdy: čtvrtek 17.00 – 18.00hod

Kde: I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno – Bosonohy
Cena:1890,- Kč/pololetí
Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel. 721 488 072)

Aj pro dospělé (začátečníci)

Začínáte s angličtinou nebo jste věčný začátečník? Rádi byste si osvojili efektivní fráze a slovní zásobu pro vaši další dovolenou v zahraničí? Máte rádi angličtinu, ale bojíte se mluvit? Právě pro vás je určen tento kurz.

Kdy: čtvrtek 18.15 – 19.45hod

Kde: I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno – Bosonohy
Cena:2500,- Kč/pololetí
Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel. 721 488 072)

 

Dramatický a divadelní kroužek se Človíčkem 2017/2018

Rádi bychom vám představili dramatický kroužek, ve kterém si  kluci a holky užijí plno zábavy. Zábavnou a hravou formou si zde osvojí různé říkanky a pohádky, zahrají si divadlo, naučí se pracovat s kulisami a loutkami.

Kdy: pondělí 13.30 – 14.30h

Kde: Lomenná 44, Brno

Kdy: pondělí 15.00 – 16.00h

Kde: Charbulova 137, Brno

Cena: 1490,- Kč/pololetí pro děti ze ZŠ Štolcova, 1790,-Kč/pololetí pro ostatní
Lektor: Markéta Kubíková tel.728457628

 

Človíčkův výtvarný kroužek 2017/2018

Dětem nabízíme kroužek zaměřený na rozvoj fantazie a zručnosti s využitím nejrůznějších materiálů a netradičních nápadů. Děti nejen tvoří, ale procvičují hravou formou jemnou motoriku, učí se pozornosti a prostřednictvím rituálních úkonů také samostatnosti.

Pro děti vytváříme otevřené prostředí, cílem je vzbudit v dětech radost a nadšení z tvořivé práce.

Kdy: pondělí, úterý, středa 15.00 – 17.00hod (Bc. Alena Navrátilová)

Kdy: čtvrtek 13.30 – 15.30hod (Mgr. Jana Kurfürstová)

Kde: Lomenná 44, Brno
Cena: 1490,- Kč/pololetí pro děti ze ZŠ Štolcova, 1790,-Kč/pololetí pro ostatní
Lektor: Bc. Alena Navrátilová, Mgr. Jana Kurfürstová