Zájmové kroužky

Po celý školní rok realizujeme zájmové aktivity, kde si můžou děti zdravé i se zdravotním znevýhodněním prožít svůj volný čas. Dle zájmu dětí provozujeme výtvarný ateliér, divadelní a hudební kroužek, kroužek vaření  i zážitkovou angličtinu.

Angličtina se Človíčkem 2018/2019

Lektor: Mgr. Ivona Špačková (tel.721488072)

1. Angličtina pro předškoláky (v MŠ)

Zájmový kroužek angličtiny pro předškoláky  založený na metodě Total Physical Response – aktivní vnímání a používání jazyka pomocí pohybu,říkanek, písniček, tvořivých činností, her, příběhů a krátkých dramatizací. Jednotlivé lekce probíhají výhradně v anglickém jazyce.

 • čtvrtek 15.00 – 15.45h, prostory MŠ Brno – Bosonohy

Cena 850,-/pololetí/12 lekcí + 400,- učební materiál na celý  školní rok

2. Individuální lekce angličtiny

Doučování  AJ žáci 1. st., 2.st ZŠ, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu, cestovní angličtina a konverzace pro dospělé.

 • čtvrtek po domluvě s lektorkou, prostory I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno – Bosonohy

Cena 360,-/60.min/počet lekcí po domluvě s lektorkou. Platba každý měsíc dle počtu lekcí.

3. Skupinové lekce angličtiny

Hravá angličtina pro předškoláky, školní příprava a doučování AJ žáci 1. st., 2. st ZŠ, cestovní angličtina a konverzace pro dospělé ve skupině max. 5 osob.

 • čtvrtek po domluvě s lektorkou, prostory I-CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno – Bosonohy

Cena 450,- celkem za všechny/60.min/12 lekcí. Platba předem za celý kurz.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz.  Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Dramatický a divadelní kroužek se Človíčkem 2018/2019

“Vážení rodiče, děkujeme za projevený zájem o DRAMATICKÝ KROUŽEK. Vzhledem k nenaplněné kapacitě se v tomto pololetí školního roku 2018/2019 nebude otevírat.

Děkujeme za pochopení.”

Lektor: Markéta Kubíková, kontakt: 728 457 628

Rádi bychom vám představili dramatický kroužek, ve kterém si  kluci a holky užijí plno zábavy. Zábavnou a hravou formou si zde osvojí různé říkanky a pohádky, zahrají si divadlo, naučí se pracovat s kulisami a loutkami.

 • pondělí 15. 30 – 16.30h, prostory školy Charbulova 137, Brno
 • pondělí 16.30 – 17.30h, prostory školy Charbulova 137, Brno

V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu:

Cena za celý kroužek činí: 2.600,- Kč/pololetí/účastník

Více info o organizaci kroužku v přihlášce.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Človíčkův výtvarný kroužek 2018/2019

 • Lektorka: Mgr. Jana Kurfürstová, tel. 724 063 116
 • PONDĚLÍ (začínáme 1. 10., končíme 21. 1.)
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00

 

 • Lektorka: Kristýna Kubíková, tel. 723 327 982
 • ČTVRTEK (4. 10. – končíme 24. 1.)
13.00 – 14.00  14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00

místo konání: ZŠ Štolcova, pracoviště Lomená 44, Brno

Kroužek je určen pro děti od 6 let. Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas. Věnujeme se kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž, atd. Ke každému přistupujeme individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu. Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení.

V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu:

 • Při individuálním vedení kroužku je cena: 360,-/60.min/ 12 lekcí. Platba předem za celý kurz.
 • Při skupinovém kroužku (max. 2 děti) je cen: 550,- celkem za všechny účastníky/60.min/12 lekcí. Platba předem za celý kurz.

Na kurz se můžete přihlásit i v jeho průběhu – cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Kroužek vaření 2018/2019

Lektorka: Markéta Novotná, kontakt: novotna_marketa@centrum.cz

místo konání: ZŠ Štolcova, pracoviště Lomená 44, Brno

 • Úterý 15. 00 – 16.00h
 • Úterý 16.00 – 17.00h
 • Středa 15.00 – 16.00h

V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem, zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu:

 • Při individuálním vedení kroužku (tzn. přítomno je 1 dítě) je cena: 360,-/60.min/ 12 lekcí; 540,-/90min/12 lekcí. Platba vždy předem za celý kurz.
 • Při skupinovém kroužku (2 děti) je cena: 450,- celkem za všechny účastníky/60.min/12 lekcí; 600,-/90.min/12 lekcí. Platba předem za celý kurz.
 • V ceně nejsou zahrnuty náklady na suroviny. Každý účastník kroužku se bude podílet na spolufinancování surovin, ze kterých bude následně vařit, přičemž kulinářský výtvor, stejně jako zbylé suroviny si malý kuchař odnese domů.

Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  clovicek.brno@atlas.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí

Hudební kroužek 2018/2019

skupina lektorů pod vedením Tomáše Doležela, kontakt: dolezel()autistickaskola.cz

ČTVRTEK od 14:00 do 14:45hod, prostory školy Lomená 44, Brno

V letošním roce je cena za kroužek stanovena na 250,- Kč.
Platbu za kroužek proveďte do 18. listopadu 2018.

Pokyny k platbě

Pokyny pro rodiče přihlášených dětí